Author : Δρ. Γιώργος Μουντής
July 31, 2023

Η κυπριακή αγορά ακινήτων γνώρισε σημαντικές εξελίξεις τα τελευταία χρόνια, με τα διαθέσιμα στοιχεία να καταδεικνύουν ότι έχει καταστεί ένας ελκυστικός κλάδος τόσο για τους επενδυτές όσο και για ιδιώτες ιδιοκτήτες ακινήτων.

Με ρεκόρ πωλήσεων των τελευταίων χρόνων, τόσο σε αριθμό, όσο και σε αξία έκλεισε το 2022 για τον τομέα των ακινήτων. Ειδικότερα, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία του Τμήματος Κτηματολογίου, κατά το 2022 έγιναν πάνω από 20 χιλιάδες πωλήσεις αξίας €4 δισ. Με τους ίδιους ρυθμούς κινήθηκαν και το 1ο και 2ο τρίμηνο του 2023 με τους όγκους των πράξεων να είναι στα ίδια περίπου επίπεδα με το αντίστοιχα τρίμηνα του 2022.

Καθώς η αγορά εξελίσσεται και γίνεται πιο περίπλοκη, η αξιοποίηση συναφών επαγγελματικών υπηρεσιών έχει γίνει πιο σημαντική από ποτέ άλλοτε. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι επενδυτές, τόσο ξένοι όσο και ντόπιοι, επιθυμούν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία που προσφέρει η αγορά ακινήτων στην Κύπρο. Ωστόσο, η διαδικασία αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων και μετέπειτα η αξιοποίηση τους μπορεί να είναι σύνθετη και να απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στον τομέα. Από την παροχή συμβουλών ανάπτυξης έως τη διαχείριση ακινήτων, μια σειρά από εξειδικευμένες υπηρεσίες είναι καθοριστικής σημασίας για τη διασφάλιση της επιτυχίας, τον μετριασμό των κινδύνων και τη βελτιστοποίηση των αποδόσεων σ’ αυτό το δυναμικό τοπίο.

Η μεταβαλλόμενη δυναμική της κυπριακής αγοράς ακινήτων απαιτεί εξειδικευμένη καθοδήγηση σε κάθε στάδιο. Πληροφορίες και δεδομένα για τις τάσεις της αγοράς, την σκοπιμότητα του κάθε έργου και την αξιολόγηση κινδύνου, δεν είναι απλώς υποβοηθητικές πλέον αλλά απαραίτητες. Όταν μάλιστα η τεχνογνωσία συνδυάζεται με την πολύχρονη εμπειρία, τότε η λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, η βελτιστοποίηση των διαδικασιών σχεδιασμού και κατασκευής και η ευθυγράμμιση των έργων με τις απαιτήσεις της αγοράς, έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση των πιθανοτήτων επιτυχίας της κάθε επένδυσης σε ακίνητα.

Σε μια αγορά γεμάτη ευκαιρίες, αλλά και εγγενείς κινδύνους, οι επενδυτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι απαραίτητες. Τα κυπριακά ακίνητα παρουσιάζουν ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών επιλογών που σχετίζονται με οικιστικά, εμπορικά και τουριστικά ακίνητα. Οι εξειδικευμένοι επενδυτικοί σύμβουλοι βοηθούν τους επενδυτές στον εντοπισμό κερδοφόρων ευκαιριών, στην αξιολόγηση του προφίλ κινδύνου και στην ανάπτυξη προσαρμοσμένων επενδυτικών στρατηγικών. Για παράδειγμα, μία ολοκληρωμένη ανάλυση αγοράς και μία εμπεριστατωμένη έρευνα δέουσας επιμέλειας μετριάζουν τους κινδύνους, βελτιστοποιούν τις αποδόσεις και διασφαλίζουν βιώσιμη ανάπτυξη σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη αγορά.

Την ίδια ώρα, καθώς η κυπριακή αγορά ακινήτων επεκτείνεται, ειδικά τα τελευταία χρόνια με την κάθοδο πολλών διεθνών εταιρειών και των υπαλλήλων τους, η μίσθωση ακινήτων για οικιστικούς ή εμπορικούς σκοπούς γίνεται όλο και πιο διαδεδομένη. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μίσθωσης διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διασφάλιση ευνοϊκών όρων μίσθωσης, στη διεξαγωγή ανάλυσης αγοράς και στη διαπραγμάτευση συμφωνιών που μεγιστοποιούν τις αποδόσεις τόσο για τους ιδιοκτήτες όσο και για τους ενοικιαστές. Γι’ αυτό και είναι σημαντική η αξιοποίηση επαγγελματιών με εις βάθος γνώση των τοπικών κανονισμών και των τάσεων της αγοράς οι οποίοι θα καθοδηγούν τους πελάτες στη διαδικασία μίσθωσης, ενισχύοντας αμοιβαία επωφελείς σχέσεις και μετριάζοντας πιθανές διαφορές.

Έμφαση στη διαχείριση

Με την αστικοποίηση και την ανάπτυξη των υποδομών, ο αποτελεσματικός σχεδιασμός και η διαχείριση ακινήτων έχουν μετατραπεί σε βασικούς παράγοντες για την απελευθέρωση της πλήρους δυναμικής της κυπριακής ακίνητης περιουσίας. Βέβαια, αν και η κυβερνητική πολιτική επί του θέματος ήταν πιο ξεκάθαρη και πιο καινοτόμα, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο. Και σ’ αυτό το ζήτημα, οι επαγγελματικές υπηρεσίες είναι καθοριστικής σημασίας καθώς μπορεί να περιλαμβάνουν πολεοδομικό σχεδιασμό, κανονισμούς χωροταξίας, εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων και συντήρηση ακινήτων. Με τη συμβολή ειδικών κατά τον σχεδιασμό και τη διαχείριση ακινήτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πλοηγηθούν σε περίπλοκους κανονισμούς, να βελτιστοποιήσουν την χρήση γης και να εξασφαλίσουν βιώσιμη ανάπτυξη διατηρώντας παράλληλα τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά του νησιού.

Η σημασία των δεδομένων και η ορθή χρήση τους

Σε μια εποχή που καθοδηγείται από δεδομένα (Data is the new King), ο ρόλος της ανάλυσης και της έρευνας είναι κυριολεκτικά το Άλφα και το Ωμέγα πριν τη λήψη της όποιας σχετικής απόφασης. Τα δεδομένα παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για την αγορά, σημεία αναφοράς για την απόδοση και προγνωστικά αναλυτικά στοιχεία που βοηθούν στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Οι επαγγελματίες αναλυτές ακινήτων αξιοποιούν προηγμένες τεχνικές μοντελοποίησης και προσεγγίσεις που βασίζονται σε δεδομένα για να εντοπίσουν τις αναδυόμενες τάσεις, τις ευκαιρίες της αγοράς και τους πιθανούς κινδύνους, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να κάνουν ενημερωμένες επιλογές σε ένα ολοένα και πιο ανταγωνιστικό τοπίο. Το τμήμα αναλύσεων δεδομένων ακινήτων της Delfi Partners & Company είναι σε θέση να βοηθήσει τους επαγγελματίες και τους επενδυτές να κατανοήσουν την αγορά και να λάβουν ενημερωμένες αποφάσεις μέσα από την:

1. Αξιολόγηση τιμών ακινήτων

2. Κατανόηση της ζήτησης και προσφοράς

3. Ανάλυση απόδοσης επενδύσεων

4. Ανάλυση της γεωγραφικής τοποθεσίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, πλέον οι συναλλαγές για ακίνητα έχουν γίνει πολύ πιο περίπλοκες, περιέχοντας νομικές πολυπλοκότητες και τεχνικούς οικονομικούς όρους. Οι επαγγελματίες διαχειριστές συναλλαγών παρέχουν υποστήριξη από άκρο σε άκρο, συντονίζοντας όλες τις πτυχές της διαδικασίας απόκτησης ή διάθεσης ακινήτου, των πωλήσεων και των μισθώσεων. Από τη δέουσα επιμέλεια και τις διαπραγματεύσεις συμβάσεων έως τη νομική τεκμηρίωση και τις διαδικασίες κλεισίματος, η τεχνογνωσία τους διασφαλίζει ομαλές και αποτελεσματικές συναλλαγές, προστατεύοντας τα συμφέροντα όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Οι προαναφερόμενες εξειδικευμένες υπηρεσίες παρέχουν την τεχνογνωσία, τις γνώσεις της αγοράς και τις στρατηγικές μετριασμού του κινδύνου που απαιτούνται για την αποτελεσματική πλοήγηση στην αγορά, τη βελτιστοποίηση των αποδόσεων και τη δημιουργία ενός βιώσιμου χαρτοφυλακίου ακινήτων. Καθώς το τοπίο στην κυπριακή αγορά ακινήτων συνεχίζει να εξελίσσεται, ο ανεκτίμητος ρόλος των επαγγελματικών υπηρεσιών δεν μπορεί να αγνοηθεί, αφού αναντίλεκτα μπορεί να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη και την μακροχρόνια επιτυχία αυτού του τόσο σημαντικού τομέα για την οικονομία.